Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/suchjy/mypis.pl/public_html/index.php:1) in /home/klient.dhosting.pl/suchjy/mypis.pl/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-wp-security-and-firewall/classes/wp-security-utility.php on line 216

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/suchjy/mypis.pl/public_html/index.php:1) in /home/klient.dhosting.pl/suchjy/mypis.pl/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-wp-security-and-firewall/classes/wp-security-utility.php on line 216
Ty decydujesz jakie mamy prawo - Mypis.pl
Connect with us

Ty decydujesz jakie mamy prawo

Wybory parlamentarne i samorządowe to tak naprawdę jedyna możliwość, w której społeczeństwo otrzymuje szansę głosu oraz wpływu na to, co się dzieje w krajowej polityce, dlatego warto z niej skorzystać. Jest to nie tylko nasze prawo, ale również obowiązek, ponieważ nieoddany głos, to tak naprawdę oddanych głos dla zwycięzców! A rezygnując ze swojego głosu, rezygnujemy tak naprawdę z demokracji, poddając swoje życie wpływowi tych, którzy ten głos oddali. Co dają nam wybory i dlaczego warto na nie chodzić?

Czym są wybory?

Wybory są procesem, w którym obywatele wybierają swoich przedstawicieli do różnych organów władzy. Przy czym Polsce obowiązuje system wyborczy mieszany – proporcjonalny dla wyborów do Sejmu i Parlamentu Europejskiego, większościowy dla wyborów do Senatu oraz system bezpośredni dla wyborów prezydenckich i wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Ponadto istnieje wiele rodzajów wyborów, które związane są z różnymi poziomami władzy, stanowiskami i funkcjami.

Wybory parlamentarne

Są to wybory do dwóch izb parlamentu – Sejmu i Senatu. Sejm składa się z 460 posłów, zaś Senat z 100 senatorów. Wybory parlamentarne odbywają się co 4 lata.

Wybory prezydenckie

W Polsce prezydent jest głową państwa, a jego kadencja trwa 5 lat. Może być wybrany na dwie kolejne kadencje. Prezydent wybierany jest w wyborach bezpośrednich przez obywateli.

Wybory samorządowe

Obywatele wybierają przedstawicieli do organów samorządowych, takich jak rady gmin, powiatów i sejmików województw. Wybory samorządowe odbywają się co 4 lata. W ramach wyborów samorządowych wybierani są również wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Co 5 lat obywatele Polski, jako członkowie Unii Europejskiej, uczestniczą w wyborach do Parlamentu Europejskiego (PE). Wybierają oni eurodeputowanych, którzy reprezentują Polskę w PE. Eurodeputowani zajmują się sprawami dotyczącymi całej Unii Europejskiej, a także wpływają na ustawodawstwo i politykę wspólnoty.

Warto jeszcze wspomnieć o referendach, które są to wyjątkowym rodzajem głosowania, w których obywatele wyrażają swoją opinię na temat określonego zagadnienia lub propozycji prawnej. Referenda mogą być zarówno ogólnokrajowe, jak i lokalne. W Polsce referenda mogą być inicjowane przez prezydenta, Sejm, Senat lub przez określoną liczbę obywateli poprzez zbieranie podpisów.

Dlaczego warto chodzić na wybory?

Wybory są podstawowym narzędziem demokracji, które pozwala na wybieranie przedstawicieli do różnych organów władzy, takich jak parlament czy samorządy. W teorii wybrani przedstawiciele reprezentują interesy swoich wyborców i podejmują decyzje, które wpłyną na kierunek polityki kraju. Głosowanie pozwala zatem obywatelom wyrazić swoje opinie na temat tego, jak chcą być rządzeni. Poprzez głosowanie, można zatem wpłynąć na wybór polityków oraz na kierunki polityki w kraju.

Chodzenie na wybory jest zatem ważne z kilku istotnych powodów, do których należy przede wszystkim:

  • wyrażanie swojego głosu
  • odpowiedzialność za to, co się dzieje w kraju
  • wpływ na politykę
  • reprezentacja swoich interesów
  • legitymacja rządzących
  • kształtowanie demokracji
  • wartości obywatelskie i pielęgnacja prawa i demokracji

Głosując w wyborach, warto kierować się nie tym, co słyszymy w mediach, nie sondażami wyborczymi, ale tym, czy program danej partii i jej wartości są zgodne z naszymi. Tylko wtedy wybory mają sens. Nie wolno wierzyć w określenia typu mniejsze zło czy większe zło i oddawać swój głos przeciwko innej partii na potencjalnie najsilniejszą konkurencję, taki głos, to głos nieważny. Głosujmy zgodnie z własnym sumieniem i przekonaniami, wtedy nas głos ma prawdziwy sens!