Connect with us

Aktualności

Żłobki i przedszkola w Polsce – czy jest ich wystarczająca ilość?

żłobek

Ile jest publicznych żłobków w Polsce?

W Polsce obecnie działa około 3000 żłobków i klubów dziecięcych, ale tylko połowa z nich to placówki publiczne. Pozostałe to prywatne żłobki, które jednak nie są dostępne dla każdego ze względu na ich wysokie ceny. W niektórych miastach, liczba publicznych żłobków jest tak niska, że rodzice zmuszeni są szukać prywatnych alternatyw.

Jaki warunek trzeba spełnić, by dziecko posłać do publicznego żłobka?

Aby dziecko mogło być przyjęte do publicznego żłobka, rodzice muszą spełnić określone kryteria. Przede wszystkim muszą być zatrudnieni lub uczestniczyć w szkoleniach lub kursach. W przypadku braku miejsc, to kryterium zatrudnienia ma największe znaczenie przy rozpatrywaniu wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka.

Ile jest państwowych przedszkoli w Polsce?

W Polsce działa ponad 28 tysięcy przedszkoli, a około 70% z nich to placówki publiczne. W każdym województwie jest wiele publicznych przedszkoli, jednak w niektórych mniejszych miastach i wsiach liczba takich placówek jest niska. W takich przypadkach rodzice muszą szukać prywatnych przedszkoli, czemu nie każdy może sobie pozwolić.

Ile dzieci przypada na jedną opiekunkę?

W żłobkach i przedszkolach w Polsce obowiązują określone stawki ilości dzieci przypadających na jedną opiekunkę. W żłobkach stawka ta wynosi maksymalnie 3,5 dziecka na jedną opiekunkę, a w przedszkolach – 8-12 dzieci na jedną nauczycielkę. Jednak w niektórych placówkach, zwłaszcza prywatnych, obowiązują zdecydowanie wyższe stawki. Rodzice powinni zwracać na to uwagę przy wyborze odpowiedniego miejsca dla swojego dziecka.

Co na to rodzice i eksperci?

Według badań, coraz więcej rodziców zgłasza problem z dostępem do żłobków i przedszkoli. Szczególnie trudna sytuacja panuje w mniejszych miastach i na wsiach, gdzie brak miejsc w publicznych placówkach skłania rodziców do szukania prywatnych alternatyw, co z kolei prowadzi do nierówności w dostępie do opieki nad dziećmi. Eksperci zaapelowali do władz o podjęcie działań w celu zwiększenia ilości publicznych żłobków i przedszkoli w Polsce, a także do rozszerzenia kryteriów przyjmowania dzieci do placówek publicznych.

Podsumowanie

W Polsce wciąż brakuje publicznych żłobków i przedszkoli w niektórych regionach, co utrudnia rodzicom życie i prowadzi do powstawania nierówności. Warto zwrócić uwagę na restrykcyjne kryteria przyjmowania dzieci do publicznych placówek oraz na stawki ilości dzieci przypadających na jedną opiekunkę. Istotna jest również rozbudowa infrastruktury opieki nad dziećmi oraz wprowadzenie działań zmierzających do wyrównania szans dzieci z rodzin biedniejszych.

Trending