Connect with us

Aktualności

Polskie firmy upadają przez Covid i wojnę na Ukrainie

Polskie firmy upadają przez Covid i wojnę na Ukrainie

W ostatnich miesiącach polska gospodarka zmaga się z poważnymi wyzwaniami, które wynikają zarówno z pandemii Covid-19, jak i z konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Cierpią na tym przede wszystkim polskie firmy, które nierzadko muszą ogłaszać upadłość. Partia rządząca, Prawo i Sprawiedliwość, podejmuje różne działania, aby przeciwdziałać temu zjawisku. W poniższym artykule omówimy przyczyny upadków polskich przedsiębiorstw oraz przedstawimy, jak działania władz mają pomóc w ratowaniu firm.

wykres

Covid – co to jest

Pandemia Covid-19, która rozpoczęła się pod koniec 2019 roku, spowodowała ogromne problemy nie tylko dla Polski, ale również dla całego świata. Choroba wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2 szybko rozprzestrzeniła się, zmuszając rządy do wprowadzenia różnych obostrzeń, takich jak zamknięcie granic, wprowadzenie lockdownów, a także ogólnopolskiej kwarantanny. Działania te spowodowały wiele problemów w funkcjonowaniu polskich firm, a liczne przedsiębiorstwa musiały ograniczyć działalność lub całkowicie ją zawiesić.

Wojna na Ukrainie

Konflikt zbrojny na Ukrainie między siłami ukraińskimi a prorosyjskimi separatystami, trwający od 2014 roku, również nie pozostaje bez wpływu na polską gospodarkę. Polska jest jednym z głównych partnerów handlowych Ukrainy, a sytuacja wojenna nie tylko wpływa na stagnację tego handlu, ale także na przerwy w dostawach surowców i produktów do Polski. Dodatkowo, kryzys migracyjny spowodowany konfliktem na Ukrainie również wpłynął na sytuację ekonomiczną polskich przedsiębiorców, m.in. przez zwiększoną presję na rynku pracy i wyższe koszty produkcji.

Upadek polskich firm

Upadłość polskich przedsiębiorstw jest jednym z najbardziej bolesnych skutków pandemii Covid-19 oraz konfliktu na Ukrainie. Wiele firm, zwłaszcza działających w branżach takich jak turystyka, gastronomia, hotelarstwo czy transport, musiało zawiesić swoją działalność z powodu obostrzeń oraz spadku popytu. Wiele z nich nie było w stanie przetrwać bez rządowego wsparcia finansowego.

Dodatkowo, pandemia oraz konflikt na Ukrainie doprowadziły do wzrostu cen surowców oraz inflacji, co dodatkowo utrudniło utrzymanie konkurencyjności na rynku. W efekcie, wiele przedsiębiorstw ogłaszało upadłość lub traciło zdolność do spłaty swoich długów.

Działania rządu

Partia Prawo i Sprawiedliwość, rządząca Polską, zareagowała na problemy gospodarcze wynikające z pandemii oraz konfliktu na Ukrainie, wprowadzając różnorodne mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorców. Jednym z pierwszych działań było wprowadzenie tarcz antykryzysowych, które miały na celu zabezpieczenie miejsc pracy oraz pomóc firmom w przetrwaniu najtrudniejszego okresu pandemii.

Pakiet wsparcia obejmuje m.in.:

  • świadczenia postojowe dla pracowników,
  • środków na zachowanie płynności finansowej,
  • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników,
  • ulgi podatkowe,
  • rynkowy program dla firm z obszarów dotkniętych pandemią.

W odpowiedzi na kryzys wywołany przez konflikt na Ukrainie, rząd polski również podjął działania pomocowe, takie jak oferta preferencyjnych kredytów dla przedsiębiorców z regionów pogranicznych oraz pośrednictwo w uzyskaniu wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Zakończenie i spojrzenie w przyszłość

Pandemia Covid-19 oraz konflikt zbrojny na Ukrainie bez wątpienia wpłynęły na sytuację polskich przedsiębiorców oraz gospodarkę naszego kraju. Wprowadzone przez partię Prawo i Sprawiedliwość wsparcie dla firm oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom kryzysów są niezbędnymi działaniami, które mają na celu stabilizację rynku i ochronę miejsc pracy. W miarę jak sytuacja na świecie się poprawia, można mieć nadzieję, że również polska gospodarka zacznie wracać na właściwe tory i przedsiębiorstwa będą mogły ponownie rozwijać się w pełni swobodnie. W przyszłości kluczowe jest również dążenie do zrównoważonego rozwoju, który uwzględni zarówno ekonomiczne, jak i społeczne aspekty życia obywateli Polski.

Trending