Connect with us

Aktualności

Narodowy spis powszechny – czym jest i po co się go robi?

Narodowy spis powszechny

Jeden z ważniejszych momentów w życiu państwa to przeprowadzanie Narodowego Spisu Powszechnego. Dlaczego jest on tak istotny? Jakie informacje można z niego wyciągnąć? Co robić, by wziąć w nim udział? To wszystko dowiesz się z naszego artykułu.

Co to jest Narodowy Spis Powszechny?

Jest to badanie, którego celem jest zebranie danych dotyczących liczby ludności i ich cech demograficznych, ekonomicznych oraz społecznych w Polsce. Wyniki spisu pozwolą na dokładne określenie skali zapotrzebowania na różnego rodzaju usługi społeczne, jak również na dostosowanie działań państwowych wobec zmieniającej się sytuacji demograficznej kraju.

Narcodowy spis powszechny

Kiedy został przeprowadzony pierwszy w Polsce Narodowy Spis Powszechny?

Pierwsze badanie o takim charakterze w Polsce miało miejsce w 1921 roku. Od tamtej pory kolejne spisy dotyczące ludności Polski odbywały się w odstępach pięcioletnich lub dziesięcioletnich. Obecnie Narodowy Spis Powszechny przeprowadzany jest co dziesięć lat.

Kiedy będą pełne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego?

Wyniki spisu, które odbył się w 2021 roku, powinny zostać ogłoszone w drugiej połowie 2022 roku. Mogą one jednak ulec mniejszym opóźnieniom ze względu na pandemiię oraz dużą liczbę osób, które spisać się muszą.

Czy każdy musi wziąć udział w spisie?

Tak, Narodowy Spis Powszechny jest obowiązkowy dla każdej osoby zamieszkałej na terytorium Polski, niezależnie od wieku, obywatelstwa czy statusu zameldowania. Niezgłoszenie faktów osobistych lub podanie fałszywych informacji grozi mandatem karnym.

Jak wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym?

Spis ludności łączy w sobie formy tradycyjne oraz nowoczesne. W ramach tradycyjnego spisu osoby zamieszkujące Polskę otrzymają do domu specjalnie przygotowany formularz, który powinny wypełnić i przesłać z powrotem. Istnieje też możliwość wypełnienia ankiety przez internet lub przez aplikację mobilną w smartfonie. Szczegóły dostępne będą na oficjalnej stronie spisu pod adresem https://spis.gov.pl.

Dlaczego warto brać udział w Narodowym Spisie Powszechnym?

Często zdarza się, że osoby niezadowolone z bieżącej sytuacji w kraju niechętnie udzielają władzom informacji o sobie, co może być wynikiem braku zaufania do rządu czy niedowiarstwa. Z punktu widzenia państwa spis powszechny jest jednak niezwykle istotną inwestycją, dzięki której władze mają szansę zbadać rzeczywiste potrzeby mieszkańców Polski oraz na ich podstawie opracować bardziej adekwatne rozwiązania dla nas wszystkich.

Podsumowanie

Narodowy Spis Powszechny to badanie, którego celem jest zebranie informacji o ludności zamieszkującej Polskę. W wyniku przeprowadzonych badań zdołamy dowiedzieć się, jaka jest rzeczywista sytuacja w kraju, jakie usługi są najbardziej potrzebne, w jakiej sytuacji znajdują się różne grupy ludzi. Wzięcie udziału w spisie jest obowiązkowe dla każdego z nas i jest ważnym narzędziem wpływającym na przyszłe kształtowanie polityki państwa.

Trending