Connect with us

Aktualności

Leczenie na NFZ – czym jest?

Leczenie na NFZ – czym jest?

Leczenie w Polsce jest regulowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Jest to instytucja państwowa, która odpowiada za organizację i finansowanie bezpłatnych usług medycznych dla obywateli. W artykule przedstawimy, jak działa NFZ oraz kto może z niego skorzystać.

służba zdrowia

Co to jest NFZ?

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) to instytucja państwowa, która odpowiada za organizację i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce. Jest to centralny fundusz zdrowia, który działa na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dlaczego możemy chodzić do lekarza „za darmo”?

W Polsce mamy system ubezpieczeń społecznych, do którego wpłacają pracodawcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ze składek te finansowany jest m.in. NFZ, który odpowiada za organizację i finansowanie opieki zdrowotnej. Dzięki temu każdy Polak, który jest ubezpieczony – bez względu na to czy pracuje czy nie – może korzystać ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jak działa NFZ?

Narodowy Fundusz Zdrowia funkcjonuje jako centralna instytucja realizująca zadania z zakresu ochrony zdrowia. Jego działalność polega przede wszystkim na finansowaniu świadczeń zdrowotnych, w tym leków, badań, diagnostyki, wizyt lekarskich i zabiegów operacyjnych. NFZ dokonuje również wyboru podmiotów, które będą realizować powierzone mu zadania, a także ustala ceny za świadczenia i bierze udział w tworzeniu programów zdrowotnych.

Kto może chodzić do lekarzy w ramach NFZ?

Świadczenia z narodowego funduszu zdrowia są dostępne dla każdego Polaka, który jest ubezpieczony. Do ubezpieczenia są automatycznie zaliczani pracownicy (także osoby samozatrudnione), studenci, renciści i emeryci. Dla osób bezrobotnych oraz dla osób niezdolnych do pracy, ubezpieczenie jest finansowane przez państwo.

Jak skorzystać z leczenia na NFZ?

Aby skorzystać ze świadczeń medycznych finansowanych ze środków NFZ, należy udać się do lekarza rodzinnego lub specjalisty. Wizyta u lekarza rodziennego jest bezpłatna, natomiast przy wizycie u specjalisty lub w przypadku przeprowadzenia badań diagnostycznych, może być wymagana dodatkowa opłata. W przypadku pobytu w szpitalu, pacjent ma zapewnione bezpłatne leczenie i opiekę medyczną.

Czy istnieje możliwość korzystania z prywatnych placówek medycznych przy finansowaniu przez NFZ?

Tak, istnieje możliwość korzystania ze świadczeń medycznych finansowanych ze środków NFZ w prywatnych placówkach medycznych – takich jak prywatne kliniki lub szpitale. W takiej sytuacji pacjent może pozostawać w pełni ubezpieczony, a opłata za świadczenie zostanie pokryta z pieniędzy NFZ. Jednakże należy pamiętać, że nie wszystkie prywatne placówki medyczne mają podpisaną umowę z NFZ, więc przed skorzystaniem z takiej usługi warto sprawdzić, czy dana placówka jest do tego upoważniona.

Podsumowanie

NFZ to centralna instytucja odpowiedzialna za organizację i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce. Każdy Polak, który jest ubezpieczony, ma możliwość korzystania ze świadczeń medycznych finansowanych ze środków NFZ. Wizyta u lekarza rodzinengo jest bezpłatna, a w przypadku wizyty u specjalisty lub badania diagnostycznego może być wymagana dodatkowa opłata. Istnieje również możliwość korzystania ze świadczeń medycznych finansowanych ze środków NFZ w prywatnych placówkach medycznych.

Trending