Connect with us

Aktualności

Lasy Państwowe – co z nimi dalej?

las

W Polsce, jak i w wielu innych krajach, lasy stanowią jeden z najcenniejszych zasobów przyrodniczych. Lasy to nie tylko źródło drewna, ale przede wszystkim naturalne środowisko życia dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt oraz skuteczny czynnik w walce z globalnym ociepleniem. Dlatego ważne jest, by właściwie zarządzać lasami, które znajdują się na terenie Polski. A w jaki sposób to się dzieje?

Czy określenie Lasy Państwowe oznacza, że należą do Państwa?

Tak, Lasy Państwowe to lasy należące do Skarbu Państwa, a zarządzane są przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych. Określenie to pochodzi z okresu PRL-u i choć Służba Leśna podlegała Ministrowi Rolnictwa, to lasy miały służyć przede wszystkim Państwu.

Kto zarządza Lasami Państwowymi?

Lasami Państwowymi zajmuje się Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych, podległe Ministrowi Środowiska. W Polsce działa 17 dyrekcji, których siedziby znajdują się w różnych miejscach kraju. Na czele każdej dyrekcji stoi dyrektor, który zarządza całą grupą leśną, składającą się z wielu nadleśnictw. Dyrekcje Lasów Państwowych zajmują się zarówno ochroną lasów, jak i ich gospodarowaniem.

las

W jaki sposób utrzymuje się ta instytucja?

Głównym źródłem finansowania Lasów Państwowych są wpływy z gospodarki leśnej oraz z dzierżawy gruntów leśnych. Poza tym na przychody Skarbu Państwa wpływają również opłaty od turystów, którzy korzystają z leśnych szlaków turystycznych. Warto dodać, że Służba Leśna w Polsce zatrudnia około 25 tysięcy pracowników, którzy zajmują się zarówno gospodarowaniem, jak i ochroną lasów.

Co trzeba zrobić, by móc pracować w Lasach Państwowych?

Aby pracować w Lasach Państwowych, należy posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz odbyć szkolenie w zakresie ochrony przyrody i ekologii oraz gospodarki leśnej. Służba Leśna zatrudnia różne osoby, w tym leśników, pracowników biurowych czy też pracowników technicznych. Praca w Lasach Państwowych wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności technicznych, ale także pasji i zaangażowania w ochronę przyrody.

Gdzie znajdują się Lasy Państwowe w Polsce?

Lasy Państwowe w Polsce zajmują powierzchnię ponad 7,5 mln ha i są największym właścicielem lasów w kraju. Najwięcej Lasów Państwowych znajduje się w województwie podlaskim (ponad 1,2 mln ha), podkarpackim (ponad 1 mln ha) oraz warmińsko-mazurskim (ponad 0,9 mln ha). Oprócz tego w Polsce znajdują się także prywatne lasy oraz lasy należące do innych instytucji państwowych, takich jak JWK czy Lasy Miejskie.

Co zrobić, aby chronić Las Państwowy?

Aby chronić Lasy Państwowe w Polsce, należy przede wszystkim pamiętać o przestrzeganiu zasad wypoczynku na terenie lasów. Należy dbać o nie tylko jako o źródło drewna, ale przede wszystkim jako o środowisko życia dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Często również na terenie Lasu Państwowego znajdują się zabytki przyrody, takie jak drzewa pomnikowe czy jaskinie, które warto chronić i podziwiać z daleka.

Podsumowanie

Nasza wiedza na temat Lasów Państwowych w Polsce zwiększa naszą świadomość i pozwala na bardziej odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych, jakimi są lasy. Dzięki temu możemy działać w taki sposób, który pozwoli zachować ten unikalny ekosystem dla przyszłych pokoleń.

Trending