Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/suchjy/mypis.pl/public_html/index.php:1) in /home/klient.dhosting.pl/suchjy/mypis.pl/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-wp-security-and-firewall/classes/wp-security-utility.php on line 216

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/suchjy/mypis.pl/public_html/index.php:1) in /home/klient.dhosting.pl/suchjy/mypis.pl/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-wp-security-and-firewall/classes/wp-security-utility.php on line 216
Jak wygląda leczenie osób starszych w Polsce - Mypis.pl
Connect with us

Aktualności

Jak wygląda leczenie osób starszych w Polsce

Starzenie się społeczeństwa to coraz większe wyzwanie dla państwa, a leczenie osób starszych wymaga specjalistycznej opieki medycznej. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja seniorów w Polsce, kiedy potrzebują pomocy lekarzy, jakie bariery napotykają w dostępie do leczenia i jakie wsparcie oferuje państwo dla najstarszych obywateli.

Polska służba zdrowia – w jakim jest stanie?

Polska służba zdrowia od lat boryka się z problemami, takimi jak niedofinansowanie, brak personelu, długie kolejki do specjalistów czy trudne warunki pracy. Co więcej, zarówno baza diagnostyczna, jak i stan placówek medycznych pozostawiają wiele do życzenia. W konsekwencji, leczenie osób starszych w Polsce nierzadko okazuje się niewystarczające, zbyt długie czy nieefektywne.

szpital

Czy osoby starsze mają godziwą opiekę medyczną w Polsce?

Opieka medyczna nad osobami starszymi w Polsce często nie jest na odpowiednim poziomie, a seniorska medycyna – geriatria – jeszcze nie doczekała się należytej roli w systemie ochrony zdrowia. Niska liczba geriatrów sprawia, że wielu seniorów nie ma dostępu do specjalistycznej opieki. Obsada lekarzy rodzinnymi i pielęgniarek opieki środowiskowej przy centrach seniorskich także nie jest wystarczająco liczna ani odpowiednio specjalizowana. Choć rośnie świadomość społeczna oraz liczba ośrodków opieki długoterminowej, jeszcze dużo pracy przed nami.

Dlaczego na NFZ są takie długie kolejki?

Głównym powodem długich kolejek do specjalistów na NFZ są ograniczone środki finansowe, które państwo przekazuje służbie zdrowia. To prowadzi do niedostatecznej liczby personelu, jak również niedostatecznej liczbie placówek medycznych, w których można uzyskać potrzebną pomoc. Dodatkowo, rosnąca liczba osób starszych w społeczeństwie sprawia, że placówki mają problemy z obsługą coraz większej liczby pacjentów.

Są jakieś dofinansowania, jeśli emerytów nie stać na leczenie?

Osoby starsze, które nie są w stanie pokryć kosztów leczenia, mogą liczyć na finansowe wsparcie z różnych źródeł, takich jak:

  • refundacja leków przez NFZ – działają listy leków refundowanych, na których są obowiązujące ceny;
  • dofinansowanie do rehabilitacji, wyjazdów rehabilitacyjnych i turnusów zdrowotnych – to wsparcie możemy uzyskać z urzędu gminy lub ZUS;
  • wsparcie finansowe ze strony Ośrodków Pomocy Społecznej, które mogą przyznać świadczenia z pomocy społecznej, czy też pomoc rzeczową;

Oprócz tego, osoby starsze w trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na darmowe świadczenia medyczne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak leczyć się szybciej – prywatnie czy nie?

Niekiedy, aby uniknąć długiego oczekiwania na zabiegi czy wizyty specjalistów, osoby starsze decydują się na leczenie na prywatnych wizytach. Oczywiście, to wiąże się z dodatkowymi kosztami, ale w zamian zapewnia płynniejszy dostęp do potrzebnej opieki medycznej, jak również komfort i wygodę w prywatnych placówkach medycznych.

Rola rodziny i społeczeństwa w opiece nad osobami starszymi

Opieka nad osobami starszymi nie sprowadza się wyłącznie do leczenia czy dofinansowania. Ważna jest także rola rodziny i społeczeństwa – aby osoby starsze czuły się bezpiecznie, kochane, szanowane i rozumiane. Starajmy się dbać o wzajemne relacje, dzięki czemu nie tylko leczenie, ale też codzienne życie osób starszych, będzie bardziej satysfakcjonujące.

Podsumowując, leczenie osób starszych w Polsce nie znajduje się w najlepszym stanie, lecz widoczne są posunięcia, które mają na celu poprawę sytuacji seniorów. Warto jednak uświadamiać sobie, że niezastąpioną rolę w opiece nad seniorami odgrywa też rodzina, społeczeństwo i otoczenie osób starszych.

Trending