Connect with us

Aktualności

Jak liczna jest Polonia w USA i Kanadzie?

Jak liczna jest Polonia w USA i Kanadzie?

Emigracja Polaków na przestrzeni wieków to zjawisko powszechne. Wiele osób szuka lepszego życia za granicą. Często stają się tam pierwszymi niestałymi mieszkańcami w swojej rodzinie. Głównymi adresatami emigracji były w przeszłości Stany Zjednoczone i Kanada. Jak wygląda liczba Polaków mieszkających w tych krajach i jakie są przyczyny ich emigracji?

polonia w usa

Ilu Polaków mieszka w Stanach Zjednoczonych?

Z danych przedstawionych przez United States Census Bureau wynika, że łączna liczba Polaków mieszka na terenie Stanów Zjednoczonych wynosi około 10 milionów osób. Społeczność ta jest jedną z największych narodowościowych grup etnicznych w USA. Większość zamieszkuje w stanie Illinois, z uwagi na duże skupiska polonijne w mieście Chicago oraz jego okolicach. Polacy w USA stanowią na ogół heterogeniczną grupę, dzięki swojej otwartości na nowe doświadczenia, adaptowalności i chęci niesienia pomocy innym.

Przyjrzyjmy się poniżej kilku głównym przyczynom emigracji Polaków do Stanów Zjednoczonych.

Brak perspektyw zawodowych i ekonomicznych w kraju

Jedną z najważniejszych przyczyn emigracji Polaków do Stanów Zjednoczonych jest brak możliwości awansu zawodowego i niechęć pracodawców do podniesienia wynagrodzeń. W kraju ciężko jest znaleźć pracę, która zapewni stabilne i godziwe zarobki. Polacy wyjeżdżają więc do USA w poszukiwaniu lepszych warunków finansowych, pracy i innych perspektyw.

Poszukiwanie lepszego życia i edukacji

Jest to kolejny ważny powód emigracji Polaków. Wiele osób szuka w Stanach Zjednoczonych lepszego życia i możliwości rozwoju osobistego jak i zawodowego. Dla wielu Polaków kształcenie za granicą jest szansą na zdobycie lepszego wykształcenia oraz podniesienie poziomu swoich kompetencji.

Ilu Polaków mieszka w Kanadzie?

Według danych przedstawionych przez kanadyjski Automotive Polish Track wynika, że w 2020 roku na terenie Kanady mieszkało około 933 187 Polaków. Liczba ta w przeciągu ostatnich kilku lat systematycznie wzrasta.

Przyczyny emigracji Polaków do Kanady

Przyczyny emigracji Polaków do Kanady są podobne, jak te w Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim są to korzyści finansowe, jakie Polacy otrzymują pracując w Kanadzie. Wiele osób wyjeżdża tam również w poszukiwaniu lepszej jakości życia i pracy, mniej korupcji oraz dobrych warunków do kształcenia się.

Czy warto emigrować?

Decyzja o rezygnacji z dotychczasowego życia i wyjeździe za granicę jest dla wielu osób trudna. Warto zastanowić się, jakie są plusy i minusy takiej decyzji. Na pewno warto zastanowić się i przemyśleć dokładnie taką decyzję. Należy wziąć pod uwagę swoje zasoby finansowe, umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz balansować je z sytuacją obecną w kraju.

Plusy

  • lepsze warunki finansowe
  • nowe możliwości osobiste i zawodowe
  • doskonalenie znajomości języków obcych
  • szansa na poznanie nowych kultur i ludzi

Minusy

  • trudność z zaadaptowaniem się w nowym kraju
  • tęsknota za rodziną i bliskimi
  • trudności w zdobyciu doświadczenia zawodowego w nowym systemie
  • problem ze znalezieniem swojego miejsca w nowym społeczeństwie

Niezależnie od decyzji mieszkać za granicą czy w kraju, warto podejmować wyzwania, rozwijać się i walczyć o to, co jest dla nas ważne. Doświadczenia zdobyte za granicą przydadzą się zawsze, tak samo jak umiejętność budowania własnej przestrzeni na miejscu.

Podsumowanie

Liczba Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie przekracza kilka milionów. Emigracja do tych krajów związana jest z wieloma powodami, m.in. brakiem perspektyw zawodowych i ekonomicznych w kraju oraz poszukiwaniem lepszego życia i możliwości kształcenia się. Decyzja o emigracji jest złożona i należy ją dokładnie przemyśleć, analizując zarówno plusy jak i minusy, które niesie ze sobą taka decyzja. Warto też pamiętać, że w obliczu pandemii koronawirusa każda decyzja powinna być poczyniona w sposób rozważony i z uwagą na bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.

Trending