Connect with us

Aktualności

Ile zarabia Prezydent Polski?

andrzej duda

Kto jest obecnym prezydentem Polski?

Obecnie prezydentem Polski jest Andrzej Duda. Jest on już w drugiej kadencji, która trwa od 6 sierpnia 2020 roku. Wcześniej piastował ten urząd od 6 sierpnia 2015 roku.

Ile trwa kadencja?

Kadencja prezydenta Polski trwa 5 lat i jest liczbą odnawialną, co oznacza, że po zakończeniu jednej kadencji, prezydent może ubiegać się o kolejną i rządzić maksymalnie przez 10 lat.

Jak jest wybierany prezydent?

Prezydent Polski jest wybierany w powszechnych, bezpośrednich, tajnych wyborach. Mogą w nich brać udział wszyscy obywatele Polski, którzy ukończyli 18 lat.

andrzej duda

Ile zarabia prezydent Polski?

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prezydent Polski otrzymuje wynagrodzenie równe 150% wynagrodzenia przysługującego sędziemu Sądu Najwyższego. W 2021 roku oznacza to wynagrodzenie w wysokości 11297,32 złotych brutto miesięcznie. Prezydentowi przysługuje też dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100% w stosunku do wynagrodzenia przysługującego zasadniczemu personelowi urzędów, co w przypadku obecnej kadencji wynosi 6249,81 złotych brutto miesięcznie.

Jakie są dodatkowe uprawnienia Prezydenta Polski?

Prezydent Polski pełni jedną z najważniejszych funkcji w państwie. Wspólnie z rządem odpowiada za politykę zagraniczną, obronność oraz bezpieczeństwo państwa. Wydaje też akty prawne oraz wyznacza datę wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Pełni również funkcję generała naczelnego Wojska Polskiego oraz nadzoruje służby specjalne.

Jak prezydent może wpływać na życie obywateli?

Prezydent Polski ma narzędzia, dzięki którym może wpływać na życie obywateli. Jest to np. prawo weta, czyli prawo odmowy podpisania ustawy przez prezydenta, jeśli uważa, że nie służy ona dobru państwa. Może też skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w celu jej zbadania zgodności z konstytucją. Prezydent też co roku składa exposé, w którym przedstawia najważniejsze problemy kraju i kierunki działań rządu.

Podsumowanie

Jak widać, prezydent Polski pełni jedną z najważniejszych funkcji w państwie. Otrzymuje on also wysokie wynagrodzenie, ale ma wiele dodatkowych uprawnień, pozwalających na wpływanie na życie obywateli. Jednakże, warto zaznaczyć, że wynagrodzenie prezydenta jest o wiele mniejsze niż wynagrodzenia niektórych szefów korporacji i firm, co pokazuje, że służba publiczna nie zawsze musi wiązać się z dużymi pieniędzmi.

Trending