Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/suchjy/mypis.pl/public_html/index.php:1) in /home/klient.dhosting.pl/suchjy/mypis.pl/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-wp-security-and-firewall/classes/wp-security-utility.php on line 216

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/suchjy/mypis.pl/public_html/index.php:1) in /home/klient.dhosting.pl/suchjy/mypis.pl/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-wp-security-and-firewall/classes/wp-security-utility.php on line 216
Czy grozi nam zapaść demograficzna? - Mypis.pl
Connect with us

Aktualności

Czy grozi nam zapaść demograficzna?

starsi ludzie

Co to jest zapaść demograficzna?

Zapaść demograficzna to stan, w którym liczba urodzeń spada poniżej poziomu niezbędnego do utrzymania poziomu populacji. Takie zjawisko, jeśli nie zostanie zahamowane, może prowadzić do poważnych problemów społecznych i gospodarczych.

Czy Polsce w ówczesnych czasach grozi zapaść demograficzna?

Niestety, sytuacja w Polsce jest coraz bardziej niepokojąca. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2020 r. liczba urodzeń była o 14,4% mniejsza niż 10 lat wcześniej, a w 2019 r. Polska zajęła drugie miejsce w Europie pod względem spadku liczby narodzin. Dodatkowo, Polska ma jedną z najstarszych populacji w Europie – aż 20% Polaków ma powyżej 65 lat.

Jakie są przyczyny zapaści demograficznej?

Przyczyn zapaści demograficznej jest wiele. Najważniejszą z nich jest zmiana stylu życia. Młodzi ludzie coraz częściej decydują się na późne małżeństwa i dzieci, a niektórzy w ogóle rezygnują z potomstwa. Ponadto, rosnące koszty utrzymania i brak stabilizacji na rynku pracy odbijają się na decyzjach o posiadaniu dzieci. Inną przyczyną jest wyjazd Polaków za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia.

starsi ludzie

Jakie mogą być skutki zapaści demograficznej?

Skutki zapaści demograficznej są bardzo poważne i obejmują wiele dziedzin życia codziennego. Są to m.in.:

  • spadek liczby ludności i starzenie się społeczeństwa
  • problemy związane ze zdrowiem publicznym i opieką zdrowotną
  • wzrost kosztów utrzymania systemów emerytalnych i opieki społecznej
  • problemy związane z utrzymaniem ciągłości przedsiębiorstw i produkcji
  • wzrost wydatków na politykę migracyjną

Jednym z najbardziej widocznych skutków zapaści demograficznej jest wzrost emigracji zarobkowej. Ludzie wychodzą za granicę w poszukiwaniu pracy, co prowadzi do odpływu wiedzy i kapitału. Innym problemem jest rosnące zapotrzebowanie na pracowników w opiece nad osobami starszymi i problem z ich znalezieniem.

Jak można zapobiegać zapaści demograficznej?

Jest kilka sposobów na zapobieganie zapaści demograficznej. Jednym z najważniejszych jest propagowanie wartości małżeństwa i rodzinności. Osoby, które decydują się na założenie rodziny, powinny otrzymywać odpowiednie incentywy, takie jak ulgi podatkowe czy preferencyjne warunki kredytowania. Dodatkowo, istotne jest utrzymanie ciągłości w procesie edukacyjnym, żeby młodzi ludzie mieli dobre wykształcenie i perspektywy na przyszłość. Polityka migracyjna również jest ważnym narzędziem w walce z zapaścią demograficzną. W końcu, by zwalczyć skutki zapaści demograficznej, trzeba aktywnie zaczynać działać już teraz, bo im dłużej będziemy czekać, tym trudniej będzie nam poradzić sobie z tym problemem.

Trending