Connect with us

Aktualności

800+ od kiedy i na jakich zasadach? Kiedy składać wnioski

Dofinansowanie 800+ dawniej 500+

Dyskusje na temat dofinansowań dla rodzin z dziećmi, w skład, których wchodzą świadczenia 500+ czy 800+, są coraz bardziej powszechne. Świadczenia te podejmowane są w celu wsparcia polskich rodzin, jednak wciąż wiele osób nie wie, kiedy, jak i na jakich zasadach można je uzyskać. W tym artykule omówimy te zagadnienia w sposób przystępny i wyczerpujący.

Dofinansowanie 500+

Program 500+ to jedno z najpopularniejszych dofinansowań w Polsce. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą ubiegać się o świadczenie w wysokości 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochód.

Dofinansowanie 800+ dawniej 500+

Po zmianach od 2019 roku program obejmuje również pierwsze dzieci w rodzinie, jednak dla nich przysługuje w przypadku spełnienia określonych kryteriów dochodowych.

Dofinansowanie 800+

Program 800+ to świadczenie przeznaczone dla rodzin, które mają w swoim składzie dziecko niepełnosprawne. Dofinansowanie to służy pokryciu części kosztów związanych z pielęgnacją oraz rehabilitacją dziecka. Zasady ubiegania się o to dofinansowanie są podobne jak w przypadku 500+, jednak otrzymanie świadczenia jest zależne od stopnia niepełnosprawności dziecka.

Kiedy składać wnioski na 800+?

Podobnie jak w przypadku programu 500+, wnioski o dofinansowanie 800+ można składać przez cały rok.

W praktyce jednak warto zgłosić się o to świadczenie jak najwcześniej, najlepiej tuż po otrzymaniu orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

Wniosek o dofinansowanie 800+ powinien zostać złożony do właściwego organu gminy, na terenie której przebywa dziecko.

Od kiedy 800+?

Świadczenie 800+ zostało wprowadzone w życie 1 lipca 2019 roku jako uzupełnienie programu 500+. Ma ono na celu zwiększenie wsparcia dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi i przyczynić się do poprawy ich jakości życia.

Kto może dostać 800+?

Program 800+ skierowany jest do rodziców lub prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka. Świadczenie przysługują w zależności od stopnia niepełnosprawności i jest przyznawane do 18 roku życia dziecka.

Wnioskodawca musi również zamieszkiwać na terenie gminy, do której składa wniosek. Dochody wnioskodawcy nie są brane pod uwagę podczas procesu przyznawania świadczenia.

Zakończenie

Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia przyczynią się do lepszego zrozumienia kwestii dotyczących dofinansowań 500+ i 800+. Pamiętaj, że zawsze możesz skonsultować się z odpowiednim organem gminy lub doradcą świadczeń socjalnych, aby uzyskać bardziej szczegółowych informacji.

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Trending